لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
انتقال آب از چاه اختصاصی به نیروگاه

انتقال آب از چاه اختصاصی به نیروگاه

با توجه به راه اندازی واحد های بخار و سیستم های مدیا نیاز به آب برای نیروگاه امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه شهرستان جهرم در منطقه ای تقریبا خشک واقع شده و تامین آب از سبکه سراسری ممکن است برای تامین آب مورد نیاز منطقه مشکلاتی را به دنبال داشته باشد ، لذا به منظور جبران و تامین آب مورد نیاز نیروگاه ، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم ، علاوه بر برنامه ریزی به منظور به حداقل رساندن مصرف و نیز اجرای طرح های مدیریت پساب و بازیافت آب اقدام به انتقال آب از دو حلقه چاه اختصاصی به نیروگاه نمود.
آب این چاه ها که در فاصله تقریبا ۱۵ کیلومتری از نیروگاه واقع شده و از عمق ۴۰۰ متری توسط لوله اختصاصی به نیروگاه منتقل می شود ، جهت استفاده در بخش بخار و کاهش سختی آب ابتدا به واحد تصفیه و سپس به بویلر بخار جریان می یابد.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
انتقال آب از چاه به نیروگاه
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved