لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بازدید های دوره ای

بازدید های دوره ای

بازدید های دوره ای واحدهای گازی نیروگاه جهرم طبق دستورالعمل های سازنده، پس از هر دوره کارکرد 4000 ساعت و 8000 ساعت، با هدف کسب اطلاع از وضعیت تجهیزات مهم واحد و رفع معایب احتمالی صورت می گیرد به نحوی که واحد برای مابقی دوره و تا فرارسیدن موعد بازدید بعدی علی الخصوص در فصل تابستان آماده بهره برداری باشد. این بازدیدها معمولا دو بار در سال و در فصول بهار و پاییز انجام می شود.

بازدیدهای دوره ای واحدهای بخار نیز مطابق دستورالعمل های سازنده در هر 8000 ساعت کارکرد و معمولا در فصل پاییز صورت می پذیرد. بازدید های دوره ای نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های استهلاک، افزایش عمر مفید قطعات و پیشگیری از بروز خرابی و حوادث دارد.                                                                                                                                        70-Untitled

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
بازدید دوره ای
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved