لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
تکمیل و راه اندازی واحدهای بخار

تکمیل و راه اندازی واحدهای بخار

با سنکرون موفق سومین و آخرین واحد بخار ، پروژه تبدیل نیروگاه جهرم به سیکل ترکیبی
با موفقیت به پایان رسید.

عملیات احداث و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به ارزش سرمایه گذاری 390
میلیون یورو از پایان سال 1396 با قوت و جدیت از سر گرفته شد و با تامین منابع
مالی از محل وصول مطالبات و فروش برق ، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم موفق شد تا
واحد اول بخار را در فروردین 1397 ، واحد دوم بخار را در اردیبهشت 1398 و واحد سوم
را در مهر1400 راه اندازی و به شبکه سراسری برق متصل کند.

با راه اندازی سه واحد بخار 480 مگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاه اضافه شده که در رشد درآمد و سودآوری
شرکت سهم به سزایی دارد.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
نیروگاه جهرم ، سیکل ترکیبی
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved