لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
ساخت مدرسه در مناطق محروم

ساخت مدرسه در مناطق محروم

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، در‌ راستای مسئولیت اجتماعی خود، مدرسه می سازد.

در همین راستا و با پیگیری مدیر عامل شرکت ، در جلسه ای با حضور مهندس کنعان ،
فرماندار ویژه جهرم ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جهرم نماینده سازمان نوسازی
مدارس و رییس مجمع خیرین مدرسه ساز ، تفاهم نامه ساخت مدرسه سه کلاسه مالک اشتر با
زیر بنای
۳۶۰ متر مربع در روستای گلدامچه امضا شد.

مهندس پیمان کنعان در حاشیه مراسم اذعان داشت:

با پایان یافتن بخش عمده ای از کار های عمرانی نیروگاه و با نظر سهامداران نیروگاه
تصمیم گرفتیم که یک کار فرهنگی آموزش انجام دهیم و از میان فعالیت های متنوع آموزشی
ساخت مدرسه که یک رسالت اجتماعی است را انتخاب کردیم. امیدواریم دانش آموزان موفقی
در این مدرسه پرورش یابند.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
مدرسه ، نیروگاه جهرم ، نیروگاه سیکل ترکیبی
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved