لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
مقابله و پیشگیری با بیماری کرونا

مقابله و پیشگیری با بیماری کرونا

همزمان با گسترش و شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، شرکت و نیروگاه جهرم اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ابتلای کارکنان و خانواده آنان را در دستور کار قرار داد. برخی از  اقدامات انجام شده شامل موارد ذیل می باشد:

1- آموزش کارکنان به منظور آشنایی و راه های مقابله با ویروس کرونا

2- سنجش روزانه دمای بدن کارکنان حین ورود و انجام آزمایش به منظور حصول اطمینان از عدم ابتلای پرسنل

3- پاک سازی، گندزدایی و ضدعفونی مرتب مکان های پر تردد، دفاتر کار، راهرو ها، سرویس بهداشتی و ...

4- تهیه بسته های بهداشتی و ضدعفونی برای دفاتر کار کارکنان و همچنین توزیع بین کلیه پرسنل جهت استفاده شخصی و خانوادگی

5- نظارت و ضدعونی روزانه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه

6- تنظیم زمان کاری، تعطیلی سالن غذا خوری مشترک و استفاده پرسنل از وسایل، ظروف و غذای شخصی

7- وضع مقررات و انجام سایر اقدامات لازم با توجه به پروتکل های مربوطه

8- نظارت دقیق و کامل بر اجرای مقررات توسط واحد HSE و بهداری نیروگاه

9- ...

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
مقابله و پیشگیری با بیماری کرونا
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved