لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

اعضای هیئت مدیره

آقای دکتر جمال بحري ثالث

آقای دکتر جمال بحري ثالث

رئیس هیئت مدیره

دکتری تخصصی حسابداری
عضو هیات مدیره بانک ها
عضو هیات مدیره پگاه
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
کارشناس رسمي دادگستري ايران

آقای بابک کاشانی زاده

آقای دکتر بابک کاشانی زاده

عضو هیئت مدیره

دارای مدرک تحصیلی دکتری برق
عضو هیات مدیره شرکت جنوب شرق صبا
رئیس هیات مدیره شرکت گهر انرژی سیرجان
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی پیوندگستر

آقای مهندس حسین آقا محمدی

آقای مهندس حسین آقا محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی برق
اشتغال به مدت 34 سال در پروژه های اجرایی نیروگاه ، سد، ابنیه و سازه های فلزی
همکاری با مراکز دانشگاهی در امور پژوهشی و مقالات
سابقه عضویت در هیات مدیره نیروگاه ها

آقای علي نواصرزاده

آقای علي نواصرزاده

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی برق قدرت
مدیرعامل شرکت تولید انرژی جنوب غرب صبا
مدیرعامل شرکت الکترود سازی ایران
مدیر برنامه ریزی بنیاد مستعضفان
عضو هیات مدیره شرکت گوهر انرژی سیرجان

آقای علي اسماعيل زاده مقري

آقای علي اسماعيل زاده مقري

عضو هیئت مدیره

دکتری مدیریت مالی
معاونت مالي و اقتصادي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي کشور
رياست دانشکده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
عضو انجمن حسابداران خبره ايران
کارشناس رسمي دادگستري ايران

Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved