لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

بخش گاز نیروگاه

بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شامل ۶ توربین مدل V۹۴.۲ هر یک به ظرفیت اسمی ۱۵۹ مگاوات می باشد. عملیات اجرایی احداث بخش گاز نیروگاه جهرم در سال ۱۳۸۴ آغاز گردید. واحد اول درتاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ به شبکه سراسری برق کشور متصل ، و ۵ واحد دیگر نیز به ترتیب در کمتر از ۱۴ ماه تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ (سنکرون واحد ششم گاز نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم) راه اندازی شدند.
این بخش با همت شبانه روزی ، پشتکار و برنامه ریزی مدیریت و کارکنان زحمتکش نیروگاه توانسته است با تولید متوسط سالانه (از سال ۸۸ تا ۹۶) نزدیک به ۳.۵ میلیون مگاوات انرژی در تامین برق پایدار در شبکه سراسری نقش به سزایی را ایفا کند. در سال ۹۷ با تدابیر و اقدامات انجام شده مانند برنامه ریزی بازدیدها در زمان غیر پیک ، مدیریت صحیح تولید و فروش در بازار عمده فروشی و بورس انرژی، نصب سیستم های خنک کننده ورودی هوا توربین و ...میزان تولید رشد چشمگیری داشته و به بیش از ۴.۲ میلیون مگاوات رسید.

دپارتمان گاز نیروگاه جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم علاوه بر اهتمام در انجام به موقع بازدیدها و نگهداری و تعمیرات ، هر شش واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم را طی سال های ۹۵ تا ۹۷ تعمیرات اساسی یا همان اورهال نموده و میتوان گفت در حال حاضر شش واحد گازی کارآمد و پویا در این نیروگاه درحال بهره برداری می باشد.

تصویر یادبود افتتاح بخش گاز نیروگاه

تصویر یادبود افتتاح بخش گاز نیروگاه جهرم
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved