لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
301

فعالیت تولیدی نیروگاه جهرم در بهار ۱۴۰۰

فعالیت تولیدی نیروگاه جهرم در بهار ۱۴۰۰

فعالیت تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در بهار ۱۴۰۰ به شرح جدول و نمودار ذیل می باشد:
شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved