لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
362

فعالیت تولیدی نیروگاه جهرم در تابستان ۱۳۹۹

فعالیت تولیدی نیروگاه جهرم در تابستان ۱۳۹۹

فعالیت تولیدی و میزان آمادگی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تابستان ۱۳۹۹ به شرح جدول و نمودار ذیل می باشد.
شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved