لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
160

فعالیت تولیدی نیروگاه جهرم در پاییز ۱۳۹۹

فعالیت تولیدی نیروگاه جهرم در پاییز ۱۳۹۹

فعالیت تولیدی و میزان آمادگی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در پاییز ۱۳۹۹ به شرح جدول و نمودار ذیل می باشد.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved