لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
185

فعالیت تولیدی نیروگاه جهرم در زمستان 1399

فعالیت تولیدی نیروگاه  جهرم در زمستان 1399

فعالیت تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در زمستان 1399 به شرح جدول و نمودار ذیل می باشد.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved