لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

بخش بخار نیروگاه

در نیروگاه های گازی ، هوا پس از تراکم و اختلاط با سوخت طی فرایند احتراق به گاز داغ تبدیل می شود. این گاز داغ پس از عبور از توربین گاز و تبدیل بخشی از انرژی آن به برق ، در اتمسفر تخلیه می شود. این توربین ها عملا از ۱۰۰% انرژی موجود در سوخت ، ۳۳.۳% را به انرژی برق تبدیل می کنند و لذا ۶۶.۷% آن از دودکش خارج شده و تلف می شود. در سیستم سیکل ترکیبی ، بویلرهای بازیافت ، انرژی موجود در گازداغ خروجی از دودکش واحد گازی را صرف گرمایش آب و تولید بخار خشک نموده و سپس با هدایت این بخار به توربین ها ، برق تولید می شود. این سیستم ۲۵% انرژی موجود در گازهای داغ را بازیافت می کند. به عبارتی در اثر تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی تا ۵۰% انرژی سوخت به برق تبدیل می شود که این به معنی افزایش حدود ۱.۵ برابری بازده کار است.
در نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ، عملیات تکمیل سه واحد بخار از سال ۹۴ با انعقاد قرار داد با شرکت مپنا از سرگرفته شد و هم اکنون با پیشرفت کار حدود ۹۵% (تا پایان فروردین۹۹) در حال انجام است. با همت کلیه عوامل اجرایی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ واحد اول بخار و در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۸ واحد دوم بخار با شبکه سراسری برق سنکرون شد. برای واحد سوم بخار نیز با پیشرفت حدود ۸۶% پیش بینی می شود تا پایان ۹۹ شاهد بهره برداری و سنکرون باشیم.
ظرفیت اسمی هر یک از این این واحدها ۱۶۰ و در کل به ازای سه واحد برابر ۴۸۰=۱۶۰*۳ مگاوات به ارزش سرمایه ۳۷۵ میلیون یورو می باشد. با بهره برداری از واحد های بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم علاوه بر تامین و افزایش ظرفیت تولید این مقدار انرژی الکتریکی ،اثرت مثبت زیست محیطی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای شاهد افزایش درآمد نیروگاه و کاهش مصرف سوخت خواهیم بود.

دپارتمان بخار نیروگاه جهرم

عوامل اجرایی و ارکان پروژه احداث واحد های بخار نیروگاه جهرم به شرح ذیل می باشند:

کارفرما شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
پیمانکار مپنا
نظارت کارگاهی قدس نیرو
مشاور عالی مشانیر
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved