لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

ماموریت شرکت

ما به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های خصوصی کشور با بهره مندی از تخصص و تعهد کارکنان صنعت نیروگاهی ، تلاش می کنیم تا نقش به سزایی در تولید و تامین پایدار بخشی از برق مورد نیاز شبکه سراسری کشور ایفا کنیم. ما با جدیت تمام و تلاش شبانه روزی می کوشیم تا با استفاده صحیح و راهبردی از منابع و امکانات و بهره گیری از به روز ترین راهکار های مدیریتی و فنی که موجب افزایش تولید و بهره وری و کاهش هزینه ها و اتلاف منابع می شود، تعهدات خود را نسبت به جامعه ، محیط زیست و سهامداران به نحو مطلوب انجام داده و نقش فعالی در بازار برق و انرژی کشور داشته باشیم.

چشم انداز شرکت

اعتلای نام و کسب جایگاه نخست در بین نیروگاه های همتراز از حیث آمادگی و تولید پایدار برق، افزایش بهره وری و ارتقای سیستم های کیفیت صنعتی و زیست محیطی. همچنین خرید ، ساخت و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی و ورود به حوزه انرژی های نو و تجدید پذیر در تولید انرژی برق

اهداف شرکت

استراتژی های شرکت

Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved